MSV Mobila säkerhetsvalv

MSV är en serie mobila högsäkerhetsvalv tillverkade av bland annat stål, fiber och betong, valvet är certifierat enligt EN 1143 och uppfyller kraven för Grade VI. MSV är avsedd för förvaring av stöldbegärligt gods, vapen och explosivämnen men kan också användas som en mobil serverhall. MSV är en svensk kvalitetsprodukt tillverkad i Sverige och framtagen för att möta dagens och morgondagens ökade behov av säker förvaring.

Med patenterad teknik och komplex materialstruktur har Cesium skapat ett skalskydd som är så gott som omöjligt att forcera med de verktyg, inklusive termiska lansar, som idag finns på marknaden.

Valven är uppbyggda i ett modulsystem för enkel hantering. Modellerna kan skräddarsys efter kundens specifika behov.

MSV har utvecklats tillsammans med experter från Säkerhetspolisen och Explosivämnessektorn.

Konstruktionen av MSV kombinerar hög mobilitet med säker förvaring.
MSV kan skräddarsys för skiftande behov.
Med integrerade larmsystem kan försök till inbrott fjärrövervakas och åtgärder vidtagas.
MSV valven är både inbrottsskyddade och skottsäkra.
Valven kan förses med skiftande specialutrustning som tex åskskydd, vibrationsavkänning och elektroniska skyddskretsar.

Användningsområden

– Byggarbetsplatser, förvaring av värdefulla verktyg och maskiner
– Vapenförråd
– Explosivämnesförråd
– Förvaring av stöldbegärlig försvarsmateriel
– Förvaring av värdefulla varor och metaller
– Affärslokaler med värdefulla och stöldbegärliga varor
– Förvaring av exklusiva bilar
– Förvaring av viktiga dokument

Modulär uppbyggnad

MSV- valven är modulärt uppbyggda och kan därmed anpassas efter skiftande behov och storleksanpassningen är mycket flexibel.

Bilden visar en uppbyggnad av tre stycken MSV-moduler med mått som en 20 fot sjöfartscontainer och vikt på 28 ton. Varje enskild MSV-modul har en maximal vikt på 10 ton och kan enkelt kombineras, monteras och demonteras.

Valven levereras med antingen enkeldörr: bredd 1200 mm, eller dubbeldörr: bredd 2400 mm. Dörrhöjden är normalt 2000 mm.

Modulsystemet gör dem också lätta att transportera då vikten av varje del är avpassad till moderna kranbilarnas lyftkapacitet. 
Vi kan leverera allt från små säkerhetsskåp på 0,5 m3 till stora förråd upp till flera hundra kvadratmeter golvyta.

Patenterad låskista

MSVs specialdesignade och patenterade låskista kan förses med upp till fyra olika oberoende låscylindrar. Dörren är som standard försedd med en låsbar lucka som samtidigt både fungerar som skydd för låscylindrarna och som tillfällig låsning av dörren under arbetstid.

Utbyte av låscylindrar kan ske snabbt genom att låskistan är utdragbar när dörren är i öppet läge.

Dörren kan förses med olika sorters avancerade elektroniska låssystem, larm samt fjärrstyrning och tillträdeskontroll.

ISO Säkerhetscontainer

Vår certifierade ISO container kan levereras i 10 eller 20 fots storlek. Containern är inbrottskyddad enligt EN 1143-1 Grade VI samt skottsäker enligt EN 1522 FB7. Den kan utrustas med olika spårningssystem och alarmlösningar enligt kundönskemål.

Kontakta oss

Besöksadress
CESIUM AB
Ljungvägen 37
64139 Katrineholm
Sweden
Telefon: +46 (0)150-163 10
Fax: +46 (0)150-505 42
E-post: info@cesiumab.se

Postadress
CESIUM AB
Sågmogatan 21
64134 Katrineholm
Sweden

© CESIUM SWEDEN INNOVATION COMPANY