Säkerhetsbyggnader för tillgreppsskyddad förvaring

Säkerhetsbyggnader för tillgreppsskyddad förvaring

Cesiums säkerhetsförråd byggs i speciell höghållfast prefabricerad betong. Storlek, exteriör och skyddsnivån anpassas efter kundernas olika behov. Skyddsnivån anpassas till kundens krav och kan levereras från Grade III och uppåt enligt Europanormen EN-1143.
Exteriören kan utformas för olika miljöer så att de smälter in i sin omgivning. Cesiums flexibilitet och anpassning av produkterna garanterar nöjda kunder.

Förråden levereras nyckelfärdiga och kan utformas så att de enkelt kan demonters och flyttas till annan plats.

Dörrar och portar till förråden levereras som standard i Grade VI. Förråden kan på kundens begäran levereras skottsäkra enligt EN-1522 upp till klass FB7.

Användningsområden

– Byggarbetsplatser, förvaring av värdefulla verktyg och maskiner.
– Vapenförråd
– Explosivämnesförråd
– Förvaring av stöldbegärlig försvarsmateriel
– Industrier och affärslokaler med värdefulla och stöldbegärliga varor
– Förvaring av exklusiva bilar och motorcyklar
– Förvaring av viktiga dokument
– Säker inneslutning för televäxlar och radiobasstationer

Bilden visar ett nyckelfärdigt förråd, vikt 20,7 ton, under transport från fabrik till uppställningsplats.

Flyttbara säkerhetsförråd

Levereras i standardutförande eller skräddarsytt efter kundens önskemål.

Genom förrådens konstruktion kan de senare demonteras och flyttas till annan plats om så önskas.

Bilden visar montering av prefabricerat förråd.

Patenterad låskista

MSVs specialdesignade och patenterade låskista kan förses med upp till fyra olika oberoende låscylindrar. Dörren är som standard försedd med en låsbar lucka som både fungerar som skydd för låscylindrarna och tillfällig låsning av dörren under arbetstid.

Utbyte av låscylindrar kan ske snabbt genom att låskistan är utdragbar när dörren är i öppet läge.

Dörren kan förses med olika sorters avancerade elektroniska låssystem, larm, fjärrstyrning och tillträdeskontroll.

Kontakta oss

Besöksadress
CESIUM AB
Ljungvägen 37
64139 Katrineholm
Sweden
Telefon: +46 (0)150-163 10
Fax: +46 (0)150-505 42
E-post: info@cesiumab.se

Postadress
CESIUM AB
Sågmogatan 21
64134 Katrineholm
Sweden

© CESIUM SWEDEN INNOVATION COMPANY