Secoil

Secoil (Secure Oil) är en modulär och mobil bränslestation anpassad både för land och marint bruk.

Då Secoil är mobil lämpar sig produkten även mycket bra för säker vattenförvaring i olika miljöer.

Secoil är, som alla Cesiums produkter, utrustad med ett patenterat skalskydd i Grade 6 enligt EN 1143-1.

Kontakta oss

Besöksadress
CESIUM AB
Ljungvägen 37
64139 Katrineholm
Sweden
Telefon: +46 (0)150-163 10
Fax: +46 (0)150-505 42
E-post: info@cesiumab.se

Postadress
CESIUM AB
Sågmogatan 21
64134 Katrineholm
Sweden

© CESIUM SWEDEN INNOVATION COMPANY